نمایش 1–18 از 261 نتیجه

تومان مشخصات مشتمل بر فلافل وزن ۳۲۰ گرم وزن بسته‌بندی ۴۰۰ گرم شماره پروانه بهداشت
تومان مشخصات مشتمل بر فلافل وزن ۳۲۰ گرم وزن بسته‌بندی ۴۰۰ گرم شماره پروانه بهداشت
تومان مشخصات مشتمل بر فلافل وزن ۳۲۰ گرم وزن بسته‌بندی ۴۰۰ گرم شماره پروانه بهداشت
تومان مشخصات مشتمل بر فلافل وزن ۳۲۰ گرم وزن بسته‌بندی ۴۰۰ گرم شماره پروانه بهداشت
تومان مشخصات مشتمل بر فلافل وزن ۳۲۰ گرم وزن بسته‌بندی ۴۰۰ گرم شماره پروانه بهداشت
تومان مشخصات مشتمل بر فلافل وزن ۳۲۰ گرم وزن بسته‌بندی ۴۰۰ گرم شماره پروانه بهداشت
تومان مشخصات مشتمل بر همبرگر وزن ۴۰۰ گرم وزن بسته‌بندی ۴۱۵ گرم شماره پروانه بهداشت
تومان مشخصات مشتمل بر فلافل وزن ۳۲۰ گرم وزن بسته‌بندی ۴۰۰ گرم شماره پروانه بهداشت
تومان مشخصات مشتمل بر فلافل وزن ۳۲۰ گرم وزن بسته‌بندی ۴۰۰ گرم شماره پروانه بهداشت
تومان مشخصات مشتمل بر ذغالی برگر وزن ۴۰۰ گرم وزن بسته‌بندی ۴۲۰ گرم ابعاد بسته‌بندی ۳ ×۵ × ۱۰ سانتی‌متر شماره پروانه بهداشت ۵۶/۱۲۴۸۲ سایر توضیحات ارزش غذایی یک عدد همبرگر ۹۰ درصد ( ۱۰۰ گرم ) : انرژی : ۱۹۴٫۹ کیلوکالری قند : ۲٫۸ گرم چربی : ۱۳٫۳ گرم نمک : ۱٫۳ گرم اسیدهای چرب
تومان مشخصات مشتمل بر استیک برگر وزن ۵۰۰ گرم وزن بسته‌بندی ۵۵۰ گرم ابعاد بسته‌بندی ۳ × ۷ × ۷ سانتی‌متر شماره پروانه بهداشت ۵۶/۱۲۴۸۴ سایر توضیحات ارزش غذایی یک عدد همبرگر ۹۵ درصد ( ۱۰۰ گرم ) : انرژی : ۱۹۷٫۵ گرم قند : ۲٫۴ گرم چربی : ۱۳٫۵ گرم نمک : ۱٫۲ گرم اسیدهای

فراورده های منجمد

ناگت مرغ ۲۰۲ – ۳۰۰ گرم

تومان مشخصات مشتمل بر ناگت مرغ وزن ۳۰۰ گرم وزن بسته‌بندی ۳۵۰ گرم ابعاد بسته‌بندی ۱۹ × ۱۵ × ۴ سانتی‌متر شماره پروانه بهداشت ۵۶/۱۴۷۰۳ سایر توضیحات یک عدد ناگت مرغ ( ۱۶ گرم) انرژی: ۳۳٫۲۱ کیلوکالری – قند: ۰٫۰۱۶ گرم – چربی: ۱٫۷۹ گرم – نمک: ۰٫۲ گرم – اسیدهای چرب ترانس: ۰٫۰۱۶
تومان مشخصات مشتمل بر پنیر وزن ۱۵۰ گرم وزن بسته‌بندی ۱۶۰ گرم ابعاد بسته‌بندی ۶ × ۹ × ۱۲ سانتی‌متر شماره پروانه بهداشت ۵۶/۲۳۵۸۶ سایر توضیحات ارزش غذایی یک برش ساندویچ ( ۷۵ گرم ) : انرژی : ۱۵۰٫۰۱۵کیلوکالری قند : ۳٫۶ گرم چربی : ۳٫۸۵۵ گرم نمک : ۰٫۰۰۱۷۰۶ گرم اسدهای چرب ترانس : ۰٫۰۶۲۲۵
تومان مشخصات مشتمل بر همبرگر وزن ۵۰۰ گرم وزن بسته‌بندی ۵۳۲ گرم شماره پروانه بهداشت ۱۴۸۵/ظ/۳۴ سایر توضیحات – برگر ۷۰ درصد گوشت مرغ نیمه آماده منجمد – بسته ۴ عددی – ارزش غذایی یک عدد همبرگر (۱۲۵ گرم): – انرژی: ۱۹۸کیلو کالری – قند: ۰٫۵۲ گرم – چربی: ۱۰٫۷ گرم – نمک: ۱٫۰۸
تومان مشخصات مشتمل بر همبرگر وزن ۵۰۰ گرم وزن بسته‌بندی ۵۳۲ گرم شماره پروانه بهداشت ۱۴۸۱/ظ/۳۴ سایر توضیحات – برگر ۶۰ درصد گوشت مرغ نیمه آماده منجمد – بسته ۴ عددی – ارزش غذایی یک عدد مرغ برگر (۱۲۵ گرم): – انرژی: ۱۹۸ کیلو کالری – قند: ۰٫۵۲ گرم – چربی: ۱۰٫۷ گرم – نمک: ۱٫۰۸
تومان مشخصات مشتمل بر گوشت وزن ۴۰۰ گرم وزن بسته‌بندی ۴۳۰ گرم شماره پروانه بهداشت ۵۶/۳۶۰۱۵ سایر توضیحات ارزش غذایی یک همبرگر ۱۰۰ گرم انرژی: ۲۷۳٫۸۱ کیلوکاری قند: ۰٫۲ گرم چربی: ۱۷٫۱۴ گرم نمک: ۰٫۰۰۹ گرم اسیدچرب ترانس: ۰٫۶
تومان مشخصات مشتمل بر همبرگر وزن ۴۰۰ گرم وزن بسته‌بندی ۴۲۰ گرم ابعاد بسته‌بندی ۳ ×۵ × ۱۰ سانتی‌متر شماره پروانه بهداشت ۵۶/۱۲۴۸۲ سایر توضیحات ارزش غذایی یک عدد همبرگر ۹۰ درصد ( ۱۰۰ گرم ) : انرژی : ۱۹۴٫۹ گرم قند : ۲٫۸ گرم چربی : ۱۳٫۳ گرم نمک : ۱٫۲ گرم اسیدهای چرب ترانس

فراورده های منجمد

ناگت مرغ ۲۰۲ – ۱ کیلوگرم

تومان مشخصات مشتمل بر ناگت مرغ وزن ۱۰۰۰ گرم وزن بسته‌بندی ۱۱۰۰ گرم ابعاد بسته‌بندی ۳۳ × ۲۳ × ۴ سانتی‌متر شماره پروانه بهداشت ۵۶/۱۴۷۰۳ سایر توضیحات ناگت ۷۰ درصد مرغ ( ۱۶گرم) انرژی: ۳۳٫۲۱ کیلوکالری – قند: ۰٫۰۱۶ گرم – چربی: ۱٫۷۹ گرم – نمک: ۰٫۲ گرم – اسیدهای چرب ترانس: ۰٫۰۱۶